โครงการ  “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The power of Humen Energy
   

โครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จในการเปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้ในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จาก*
อีเมล
ความคิดเห็น*